Idrettslag

Er ditt lag eller klubb bevisst på at økt treningsmengde gir mindre effekt uten et bevisst forhold til kosthold?

Stadig flere idrettslag og foreldregrupper ser at ungdommenes kosthold påvirker prestasjoner både på og utenfor idrettsarenaen. Ungdommer som skal prestere på skole og samtidig trene 4-5 ganger i uken har noen ekstra behov til kostens sammensetning.

Det er mange som har en mening om hva en idrettsutøver bør spise og det er mange påstander om hva som er rett eller galt. Her er det ingen fasit!  DoItNow ønsker å tilby en veiledning i denne jungelen med utgangspunkt i hverdagen til en aktiv ungdom. Hva trenger kroppen?  Hva er gode valg – og hvorfor? Hva er bra mat før og etter trening? Hvorfor planlegge – og hvordan? Det viktigste er jo hvordan dette kan fungere i praksis!

DoItNow kan tilby både lag og klubb den bevissheten som skal til for å bruke kosthold som et verktøy til å prestere bedre. Jeg tilbyr foredrag og workshops separat, eller i tillegg til individuell oppfølging gjennom sesongen.

Resultatet blir en profesjonell klubb med foreldre som tilrettelegger for bevisste spillere.

24 timers utøveren er blitt et begrep innen norsk idrett. Og skal få oss til å tenke helhetlig. Det er ikke bare det som skjer rett før/etter trening/kamp som er avgjørende, men hvordan vi skaper en balanse i hverdagen.
Kostholdet vårt er viktig med tanke på et sunt og godt liv, og det å kunne prestere i idrett. Hvordan skal vi kunne ta de enkle og riktige valg i forhold til hverdagsmat, og næringsinntak før, under og etter trening/konkurranser?
Et foredrag for og med foreldre; Fokus på hva et godt kosthold for ungdom i denne alderen er. Gode valg i hverdagen hva gjelder innkjøp og tilgjengelighet på kjøkkenet. Hva kan enkelt lages mellom skole og trening?
- Individuelt tilpasset ut i fra mål, tanker og behov
- Kartlegging av matvaner
- Tekst kommer...